Masz pytanie?

Gaśnice

 • gaśnice samochodowe

Gaśnice to urządzenia niezbędne do zabezpieczenia różnych typów samochodów, przyczep kempingowych, łodzi żaglowych i motorowych, garaży, hurtowni, magazynów, zakładów przemysłowych oraz innych budynków.

 

Opisy stosowane na etykietach gaśnic

 • GP - gaśnica proszkowa
 • GW - gaśnica pianowa
 • GWG - gaśnica gastronomiczna
 • GS - gaśnica śniegowa
 • GWM - gaśnica wodna mgłowa
 • AP - gaśnica przewoźna proszkowa (agregat gaśniczy)
 • AS - gaśnica przewoźna śniegowa (agregat gaśniczy)
 • cyfra np. 2 - oznacza ilość (dm3 lub kg) środka gaśniczego
 • znak "x" - oznacza, że zbiornik (gaśnica) jest pod stałym ciśnieniem znak
 • "z" - oznacza, że środek i czynnik zasilający umiejscowione są w osobnych zbiornikach

 

Oznaczenia literowe środków gaśniczych

 • A - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,
 • B - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,
 • C - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,
 • D - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,
 • E - gaśnice przystosowane do gaszenia urządzeń pod napięciem do 245 kV
 • F - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce)
Facebook