Masz pytanie?

Obrysowe diodowe

 • Obrysowe diodowe

Światła obrysowe samochodu ciężarowego, czyli tzw. obrysówki, są montowane po to, by pozostałym użytkownikom drogi w warunkach pogorszonej widoczności, łatwiej było ocenić rozmiary pojazdu.

Z tego też względu niektóre samochody ciężarowe muszą być wyposażone w światła obrysowe zaznaczające kontur tylny - kolor żółty lub czerwony oraz kontur boczny – światła koloru żółtego lub białego.

Oznakowanie światłami obrysowymi powinno wynosić minimum 80% długości pojazdu lub zespołu pojazdów. Jeżeli ze względów technicznych nie jest to możliwe, w wyjątkowych okolicznościach nie może ono stanowić mniej niż 60% długości pojazdu. Ponadto, boczne światła obrysowe powinny znajdować się w postaci linii dolnej oraz rogów górnych. W przypadku tylnej części nadwozia, czyli np. tyłu naczepy, oznakowanie światłami obrysowymi powinno być pełne, a więc w warunkach ograniczonej widoczności ułatwiać rozpoznanie całego konturu pojazdu.

 

Światła obrysowe obowiązkowo muszą być montowane w pojazdach:

 • Wykorzystywanych do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony, ale nie przekracza 12 ton, przy czym ich długość jest większa niż 6 m, a szerokość większa od 2,1 m.
 • Wykorzystywanych do przewozu ładunków, których dopuszczalnych masa całkowita jest większa niż 12 ton, długość większa niż 6 m, a szerokość większa niż 2,1 m.
 • W przyczepach oraz naczepach, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 10 ton.
 • W przyczepach oraz naczepach, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 ton.

 

Światła obrysowe opcjonalnie mogą być montowane w pojazdach:

 • Używanych do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.
 • Używanych do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 7,5 tony.
 • W przyczepach oraz naczepach, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 0,75 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.
 • W autobusach przeznaczonych do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów większej niż 8 oraz o masie całkowitej nie większej niż 5 ton.
 • W autobusach przeznaczonych do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów większej niż 8 oraz o masie całkowitej większej niż 5 ton.
 • Obrysowe diodowe
 • Obrysowe diodowe
 • Obrysowe diodowe
 • Obrysowe diodowe
 • Obrysowe diodowe
 • Obrysowe diodowe
Facebook